Asito University of Twente Curling Championship

When

24/03/2018
11:30 - 18:00

Info

€10,00

source: http://curltuur.cc/utk

English below

Op 24 maart is het dan zover, het eerste Asito Universiteit Twente Kampioenschap Curling. Dit is jouw kans om eeuwige roem te winnen en jezelf een jaar lang UT kampioen curling te noemen. Dus geef je snel op met een team van 4-5 studenten om mee te doen met dit fantastische evenement.

Kosten
Het Asito UTK Curling kost €10 per deelnemer. Dit moet voor het hele team binnen een week na inschrijving worden overgemaakt, hierover krijg je meer informatie in de mail na de inschrijving. Wanneer wij het deelnemersgeld binnen hebben krijg je een bevestigingsmail en heb je nog de mogelijkheid om een trainingsmoment uit te kiezen.

Trainingsmoment
Omdat de meeste mensen nog geen ervaring hebben met curling zullen er in de week van te voren 3 trainingen worden georganiseerd:
Dinsdag 20 maart, 18:10 – 19:10
Dinsdag 20 maart, 19:40 – 20:40
Donderdag 22 maart, 22:05 – 23:05

Nadat je team is ingeschreven en het deelnemersgeld is bevestigd kan er uit 1 van deze trainingsmomenten worden gekozen om zo alvast in vorm te raken voor het Asito UTK Curling

Eten en drinken
Om ervoor te zorgen dat iedereen na zo’n zware dag op het ijs weer aan kan sterken zal er na het Asito UTK Curling in de kantine van de ijsbaan een goeie maaltijd voor iedere deelnemer klaar staan. Mocht je nou allergieën / eet wensen hebben geef dit dan even door bij de inschrijving. Tevens zijn er nog 2 drankjes beschikbaar voor elke deelnemer

Programma
Alle deelnemers worden verwacht aanwezig te zijn tussen 11:15 – 11:45. Er zal dan eerst een openingswoord worden gehouden met wat uitleg en nog tips voor bij het Curlen. Hierna zullen we meteen beginnen met de curlingwedstrijden, het schema hiervan zal op de dag zelf bekend worden gemaakt. Uiteindelijk zal de dag rond 18:00 worden afgesloten met een gezamenlijke maaltijd (deze zit bij de prijs inbegrepen).


 

On 24 March, the first Asito University Twente Championship Curling will take place. This is your chance to win eternal fame and to call yourself UT champion curling for a year. So quickly sign up with a team of 4-5 students to join this fantastic event.

Cost
The Asito UTK Curling costs € 10 per participant. This must be transferred within a week after registration, you will receive more information in the mail after registration. When we receive the membership fee you receive a confirmation email and you still have the opportunity to choose a training moment.

Training moment
Because most people do not yet have experience with curling, three training sessions will be organized in the week before:
Tuesday, March 20, 18:10 – 19:10
Tuesday, March 20, 19:40 – 20:40
Thursday, March 22, 22:05 – 23:05

After your team is enrolled and the participation fee has been confirmed, one of these training moments can be chosen to get in shape for the Asito UTK Curling

Food and drink
In order to ensure that everyone can get back on the ice after such a hard day, there will be a good meal for every participant after the Asito UTK Curling in the canteen of the ice rink. If you now have allergies / eating wishes, please let us know when you register. There are also 2 drinks available for each participant

Program
All participants are expected to be present between 11:15 – 11:45. First an opening word will be held with some explanation and tips for the Curlen. After this we will immediately start with the curling races, the schedule of which will be announced on the day itself. Eventually the day around 18:00 will be closed with a joint meal (this is included in the price).

Bookings

Either the enrollment is closed for this event or you need to log in to enroll in the event.